KLAUZULA RODO

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

28 lutego 2020
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w FIRMIE AGENT KONTROLA Łukasz Madeja
28 lutego 2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Zadzwoń do nas:

  694-920-137

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w FIRMIE AGENT KONTROLA Jakub Nowak
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
AGENT KONTROLA Jakub Nowak
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Adama Mickiewicza 14/24
tel:  691164323 lub 697-524-727, 694-920-137
e-mail: sekretariat@agent-kontrola.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod w/w  nr tel. i adresem e-mail.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem,
wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AGENT KONTROLA Jakub Nowak, a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług,
– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym obejmują:
imię i nazwisko,
stanowisko
nazwę firmy,
dane teleadresowe i email,
adres protokołu internetowego użytkownika,
inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
– Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy AGENT KONTROLA Jakub Nowak,
podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy AGENT KONTROLA Jakub Nowak,
instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
5. Przekazywanie danych do Państw trzecich:
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
7. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS